Lite fler Creeper-uppdateringar

Jag har under sommaren fått en del IP-adressuppdateringar och grävt en del själv. Idag tog jag mig dock tid att verifiera och söka efter en hel del IP-adresser. Dessutom tittade jag närmare på själva Creeperbildsprogrammet, och upptäckte att jag inte satte några cache-parametrar på bilden. Så nu har jag fixat lite så att webbläsare inte ska cachea bilden, vilket borde innebära lite fler träffar. Så här följer dagens uppdateringar.

+ Ingen cachening på creeper/image!
+ 195.67.26.48 - 195.67.26.51      Rikspolisstyrelsen
+ 195.67.45.136 - 195.67.45.143     Rikspolisstyrelsen
+ 195.198.83.24 - 195.198.83.31     Rikspolisstyrelsen
+ 194.17.50.88 - 194.17.50.95      Rikspolisstyrelsen
+ 62.65.85.16 - 62.65.85.31       Försvarsmakten LedTek Linköping
+ 194.16.218.60 - 194.16.218.63     Försvarsmakten
+ 194.18.111.24 - 194.18.111.27     Försvarsmakten
+ 194.103.14.0 - 194.103.15.255     Fortifikationsverket
~ 192.165.31.0 - 192.165.31.255     KBM > MSB
- 194.16.110.0 - 194.16.110.255     Krisberedskapsmyndigheten
+ 195.198.122.144 - 195.198.122.159   Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
+ 195.198.201.208 - 195.198.201.215   Riksdagen
+ 195.67.88.208 - 195.67.88.223     Riksdagen
+ 212.247.200.64 - 212.247.200.95    Sveriges Riksbank
+ 62.119.24.8 - 62.119.24.15      FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
+ 62.119.134.8 - 62.119.134.15     FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
+ 192.36.25.0 - 192.36.25.255      Boverket
+ 192.121.238.0 - 192.121.238.255    Patent och Registreringsverket
+ 194.14.184.0 - 194.14.186.255     Bolagsverket
+ 62.119.150.16 - 62.119.150.31     Skolinspektionen
+ 192.36.5.0 - 192.36.5.255       Riksrevisionen
+ 62.95.35.0 - 62.95.35.31       Lotteriinspektionen
+ 192.121.89.0 - 192.121.89.255     Kemikalieinspektionen
+ 195.67.83.80 - 195.67.83.95      Svenska Institutet
- 194.218.101.0 - 194.218.101.255    Polishögskolan
+ 130.242.25.0 - 130.242.25.255     Riksdagsförvaltningen
+ 195.67.14.64 - 195.67.14.127     Riksdagens Förvaltningskontor
+ 192.165.173.0 - 192.165.173.255    Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
+ 192.36.96.0 - 192.36.96.255      Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
+ 193.182.184.0 - 193.182.184.255    Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
+ 193.182.190.0 - 193.182.190.255    Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
+ 195.5.185.0 - 195.5.185.255      Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB